Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

RAM

Aljoša Mesarec

Reši križanko na temo RAM. Če sta v rešitvi dve besedi, ju piši skupaj. Primer: Kaj teče skozi mesto Maribor? REKADRAVA (torej brez presledkov)

1     2 3
   
    4
    5      
     
      6
7                    
     
   
8              
   
   
9      

Across
1.Kratica za statični RAM
5.Kratica za dinamični RAM
7.Enota za čas v kateri se pri RAM-u meri hitrost dostopa do podatkov
8.Imenujemo ga lahko tudi _ _ _ _ _ _ _ pomnilnik
9.S to enoto merimo velikost pomnilnika
Down
2.Na njej je priključen RAM
3.Za kakšno shranjevanje se uporablja RAM?
4.Naprava v kateri se RAM najpogosteje uporablja
6.Angleška kratica za bralno-pisalni pomnilnik

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog