Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Owoce

Szyszka w Dipie

Zgadnij nazwy każdego owoca tutaj.

1 2
3          
   
4   5  
6        
7              
       
       
       
8                
 
9            

Poziomo
3.Posiada twardą skórę. Żółty środek, najczęściej kupowane w puszkach.
7.Największy z owoców. Soczyste, czerwone nadzienie, a płaszcz zielony.
8.Jedyne warzywo w tej krzyżówce, lecz mylone przez dzieci z owocem.
9.Posiada dużo witaminy C, jest bardzo kwaśna.
Pionowo
1.Czerwona skórka. Ewa z Rajskiego Ogrodu ugryzła je.
2.Trochę mniejsza od pomarańczy, ale inne różnice nie są widoczne.
4.Zielona, słodka. Dół posiada bardziej okrągły.
5.Głównie pojawia się w lecie. Czerwona, mała, lekko kwaskowata.
6.Podobny kolor do jednego z haseł.Często słodka, zawiera dużo potasu.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog