Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
    4    
5      
  6      
7     8             9      
        10  
11               12                  
     
13                 14   15          
       
    16    
  17       18                
           
19     20          
21            
          22    
             
          23  
24                        
        25
    26            
27                  
28        
  29        

paremale
4.POPULAARNE MATKATSIKLI MARK BAIERIST
7.LEEVENDAB VÄSIMUST
8.MILLE SÜMBOLIKS ON SARVILINE VEIS
9.PARGUTUD MOTIKA SÜNDROOM
11.ILUS LIIVARAND KABELI LÄHISTEL
12.SUVE VIIMANE VÕIMALUS
13.HOOAJA SISSEJUHATUSSÕIT
15.ESIMESE JUUBELIMATKA ELLUKUTSUJA
17.UHKE KAITSEEHITIS RANNAL
20.ÜKS TEINE MOTOKOKKUTULEKUPAIK TÄNA
23.EMMK VANUS
24.MULLUNE PARIM KOKK
26.MONUMENT EESTI RIIGI
27.EESTI RÄNDRAHNUDE KUNN
28.ANNAB SOOJA JA VALGUST
29.PRESIDENT
alla
1.KES ON SÜÜDI?
2.MATKAKOKA PEAMINE TÖÖVAHEND
3.LAHENDUS
5.KUNNI RATTA MARK
6.TÄNAVUNE PARIM KOKK
10.SIIN ELAVAD VÄGA SUURED JA KARVASED SARVIKUD
14.MATKASELLIL ENAMASTI VÖÖL
16.RIIETUSELE VEEKINDLUST ANDEV MEMBRAAN
18.KLIBI PESA
19.EESTI PÕHJATIPP
21.EMMK KORRALDATAV KOOLITUSSARI
22.PILLI NIMEGA MÕIS
25.TSEMENDIPEALINN
26.VAJALIK ÕUES MAGAMISEKS

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog