Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ridala Ristik

Melli Teataja

1 2
3         4                 5
       
6                   7         8
       
9       10         11  
12        
13                        
14             15 16    
        17      
18     19                        
20                          
              21    
      22        
               
      23         24         25        
           
    26         27 28          
    29 30      
    31          
32                  
     
33          
 
34          

paremale
3.Naiste riietusese
4.Tütre käe küsimisel oluline kingitus
6.Mööbliese
7.Pruut
9.Auväärt tiitel
13.Ei pruugi olla süütu
14.Peigmees tõstab kirikus üles
16.Oluline uus sugulane
19.Hanerida pulmas
20.Kriminaalne tegevus pulmas
21.Tähtsaim sõna
23.Asjapulk pulmas
25.Lind, kes saab kirja
26.Pruutpaari perekonnanimi
28.Tähtsaim ese pulmas
29.Pruutpaari õudusunenägu
31.Väike Nukki
32.Pruudi pesuese
33.Mõne jaoks puhtalt formaalsus
34.Peigmees
alla
1.... keset küla
2.Viina maitse, mis vajab parandamist
4.Koht, kuskohast lapsi leitakse
5.Annika üks tulevasi tiitleid
8.Pruudi neiupõlvenimi
10.Antakse üksteisele pulmas
11.Aeg peale pulmi
12.Peale pulmapäeva
13.Mäng pulmas
15.Igas korralikus pulmas on vähemalt üks selline
17.Heidetakse vallaliste naiste sekka
18.Sihtkoht
20.Tants
22.Olulisim uus sugulane
24.Meelise üks tulevasi tiitleid
27.Koht, mille ees antakse vanne
30.Peigmehe parim sõber pulmas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog