Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2  
  3         4        
       
        5
       
       
       
6      
7                        
       
     
  8                  
 
9              

по горизонталі
3.скільки всього пар черепно-мозкових нервів в людини?
7.частиною якої нервової системи є черепні нерви?
8.нерв, що відповідає за чутливість обличчя
9.нерв, що сприяє повертанню очного яблука
по вертикалі
1.як називаються нервові волокна, що регулюють діяльність залоз та м'язів
2.назва нерву XI пари
3.скільки пар нервів відходить від стовбура мозка
4.на скільки груп за функціями, що вони регулюють, поділяються черепні нерви?
5.єдиний нерв, що не іннервує обличчя та шию
6.основна клітина нервової системи

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog