Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
4           5          
       
    6         7
        8
9         10                    
         
       
11       12   13                  
  14    
15         16
17                     18          
         
  19        
     
    20        
   
 
 
 

Vandret
4.Største bjerg i Afrika
6.Stor kat der lever i Asien
9.Dyr med lang hals
10.Meget sjælden bengalsktiger
11.Kødæder der spiser bambus
13.Værdifulde genstande på et stort dyr
17.Gadenavn hvor Aalborg Zoo ligger
18.Stort kontinent
19.Afrikas største kat
20.Racerfarvet hest
Lodret
1.Verdens største pattedyr
2.Mindste pytonslange
3.Hvad kalder man det når små pattedyrsunger får mad af deres mor.
5.Stort dyr med et våben på næsen
7.Efternavn på kendt forsker, der er kendt for sætningen: survival of the fitest
8.Pumba er ikke et svin. Han er et ________
12.Største kontinent
14.Omform ordet: ragliloa
15.Verdens største dyr på land
16.Stor ørken i Afrika
20.Navn på en Disneyfigur om en løbe

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog