Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Verbranding en ademhaling

Mevr. Verkleij

1     2                     3
   
   
   
4  
   
   
  5  
6                        
       
7 8                      
         
      9    
         
  10        
    11                      
           
           
12                      
     
  13                  
   
  14                          

Across
1.De kleinere buisjes, vertakkingen na de bronchien
6.De ruimte waar je stembanden zich bevinden
8.Een orgaan om geur mee waar te nemen
11.de structuren waar je mee kunt praten
12.De ruimte waar lucht komt als je inademt door je neus
13.Houden stofdeeltjes tegen
14.Cellen in de neus die zorgen dat slijm wordt afgevoerd
Down
2.sluit de neusholte tijdelijk af zodat er geen voedsel in komt
3.Cellen in het neusslijmvlies die slijm aanmaken
4.De buis die wordt opengehouden door kraakbeenringen
5.De plek waar gaswisseling plaatsvindt, ze hebben een dunne wand
6.Structuur die de luchtpijp tijdelijk afsluit zodat er geen voedsel in komt
7.Het stuk waar lucht doorheen gaat na de mond- of neusholte
9.De twee vertakkingen van de luchtpijp, elke gaat een long in
10.De ruimte waar lucht of eten doorheen kan

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog