Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ordkryds

Ryde93

Velkommen til Dyrekrydsordsspillet Opgaven går ud på at svare på alle spørgsmålene under billedet og indsætte dem i krydsordet.

Det er tilladt er bruge hjælpemidler, men forsøg så godt som muligt at undgå det i første omgang.

Hvert spørgsmål har et nr, og udfra det nr. i skemaet noteres svaret.

ex. 103: Hvad er Afrika? Svar: Et kontinent. Ved enkelte spørgsmål er der mellemrum i svaret og her skal man indsætte (-) i stedet for mellemrum

Ex. Berømt sanger til Tarzan? Svar: Phil-Collins

God fornøjelse

1       2 3
4 5   6            
  7      
    8     9     10      
    11                    
12               13        
         
14   15     16          
           
        17        
18                            
        19  
    20                    
21            
  22           23            
  24      
25                       26              
       
      27 28            
  29    
    30                  
     
     
31                    

Vandret
1.Afrikas største kat
5.Stort dyr med et våben på næsen
9.Verdens største pattedyr
11.Den er 99 % genetisk ens med mennesket
12.Kødæder der spiser bambus
13.Dyr med lang hals
16.Stor kat der lever i Asien
17.Største kontinent
18.Berømt Disney-film, der foregår i Afrika.
20.Største bjerg i Afrika
21.Hvad kalder man det når små pattedyrsunger får mad af deres mor.
22.Efternavn på kendt forsker, der er kendt for sætningen: survival of the fitest
23.Omform ordet: ragliloa
25.Bøffel der elsker kaffe.
26.Berygtet dyr. Kendt for sit vide gab og aggressive beskyttelse af territorium.
28.Verdens største dyr på land
30.Giftslange med en sort mund.
31.Gadenavn hvor Aalborg Zoo ligger
Lodret
2.Pumba er ikke et svin. Han er et ________
3.Stor ørken i Afrika
4.Racerfarvet hest
6.Betegnelse for det område, hvor Afrikas dyr lever.
7.Værdifulde genstande på et stort dyr
8.Stort okse med horn og tyk pels.
10.Meget sjælden bengalsktiger
14.Ottebenet behåret krop. Lever af insekter og fugleunger.
15.Dyr, der spiser planter i stedet for kød er.
19.Lille dyr med horn, der kan springe meget højt.
20.Mindste pytonslange
24.Stort kontinent
27.Navn på en Disneyfigur om en løbe
29.Berømt for at have et kraftigt bid. Minder om en bidsk hund.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog