Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemātika un daba

Edīte

1     2   3     4   5
  6    
7             8            
       
  9   10              
11     12    
  13                    
14                
          15
  16        
           
17               18   19        
        20  
    21        
  22    
23         24           25
       
26          
  27      

Horizontāli
1.Četrstūris ar vienādām malām
3.Plēsīgs putns
7.Skaitļi kuri atšķiras tikai ar zīmēm
8.Stāv purva malā pelēki svārki mugurā
10.Taisnstūris kura blakus malas ir vienādas
13.Taisnlenķa trīsstūrī garākā mala
14.Kura ir garākā Latvijas upe?
17.Videofilmas Dēka ap dārgakmeni varonis
19.Dabas parādība ziemā
21.Plēsīgs dzīvnieks
23.Būvmateriāls
24.Cirka mīlulis
26.Tilpuma mērs
27.Mājas sargs
Vertikāli
2.Lapu koks ar baltu stumbru
4.Kura ir trešā lielākā pilsēta Latvijā?
5.Zālēdāju dzīvnieku barība ziemā
6.Slavena teorēma ģeometrijā
9.Pārvietojas lēni un vienmēr mājā
10.Sēd ozolā - latviešu tautas dziesmā
11.Visgarākā rinķa līnijas horda
12.Laukuma mērs
15.Baltākais gadalaiks
16.Ģeometrijas pamatlicējs
18.Pavasara vēstnesis
20.Savstarpēji apgrieztu skaitļu reizinājums
22.Putns - meža sargs
25.Ūsaina zivs

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog