Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Veselīgs uzturs

Laura

1
2   3 4
5                    
      6            
       
    7              
       
      8        
     
  9  
10              
     
11                            
   
12                  
   
13                    
   
14        

Horizontāli
5.Kam jāuzņem 2500-2600 kilokalorijas dienā?
6.Kāda veida piramīdas 2.līmeņa produktus arī var ēst?
7.Kādi pārtikas produkti ikdienā ir jāēd vismazāk vai nemaz?
8.Kādu našķi varētu ēst starpbrīdī rudenī?
10.Cik reizes dienā jāēd (ko saka notievēšanas guru?)?
11.Kas jādara pirms ēšanas?
12.Ja ēd par daudz, par ko pārvēršas liekā enerģija ?
13.Kurš dārzenis ietilpst uztura piramīdas 1.stāvā?
14.Kas dienas laikā jāizdzer 2 litri?
Vertikāli
1.Kuri pārtikas produkti jāēd visvairāk?
2.Ko nedrīkst aizmirst bez ēšanas?
3.Kā būtu pareizi ēst?
4.Ko veicina nesabalansēta ēšana?
9.Kas vienmēr ir jāpaēd?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog