Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krzyżówka z uniwersum Pieśni Lodu i Ognia

PieczykM

1 2
3         4       5
  6    
7            
8             9        
10            
11     12
13           14            
   
15   16 17 18        
         
        19   20
21               22              
         
    23   24       25
26                 27    
      28        
29           30    
  31                 32
33                    
  34                    
        35
36                        
       
37                         38
       
39      
    40        
41                      
   

Poziomo
3.Czerwone, Niebieskie, Zielone.
4.Ile umocnień wzdłuż muru, obsadza obecnie Nocna Straż.
7.Dothracka broń.
8.Arya przekręcała tak imię czerwonego boga.
9.Wdowa po Młodym Wilku.
10.Godzina Nietoperza.
13.Nosiła naszyjnik z obciętych uszu.
14.Zgrzytał zębami w stresie.
18.Renly był jak... (metal)
21.Zdobny powóz z ulic min. Starego Volantis.
22.Dothracka nazwa na owady ssące krew z wszystkiego co żyje.
24.Założyciel Rodu Arryn.
26.Statek, który "Nieśmiała Panna" spotkała na rzece.
28.Kapitan "Ciszy"
29.Spędził 10 lat w Winterfell jako zakładnik.
31.Sypiał z nią Aero Hotah.
33.Zrodzona z Burzy.
34.Co według Dothraków, porośnie kiedyś cały świat i zakończy jego żywot.
36.Jedno z miast portowych nad Czarną Zatoką
37.Miecz, który sam produkuje ciepło.
40.Jeździł na niej Vargo Hoat.
41.Dla nich liczba 33 była święta.
Pionowo
1.Potrafi naśladować setki głosów.
2.Ile mieczy stopiono aby zbudować Żelazny Tron ?
5.Nie zamiótłby stajni mając nawet dziesięć tysięcy mioteł.
6.Miała ciało kobiety i nogi kurczaka
11.Największy pijak w Bliźniakach.
12.W czasach sprzed podboju Aegona było stolicą Dorzecza.
15.Symbol rodu Greyjoy.
16.W tym mieście, na jednego wolnego człowieka przypada pięciu niewolników.
17.Broń pewnej gniewnej dziewczynki.
19.Jeden z kotków pulchnego króla.
20.Budynek, siedziba maestrów.
23.Jeden ze znanych kontynentów.
25.Bękart z krainy najbardziej wysuniętej na południe.
27.Lord Rodrik nie pozwalał tam jeść ani pić.
30.Ród, któremu początek dał bękart.
32.Gorszy od psa jest tylko...
35.Hullen pracował w Winterfell jako ...
38.Jeden z skarbów Żelaznych Wysp.
39.Milczący albinos.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog