Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

KPL 5 Hänt i Hultsfred

kataaaa

1      
  2
   
3     4    
    5      
   
6   7       8   9
10                
     
  11    
    12          
13           14   15  
      16            
       
  17        
  18        
   
19                    
   

Vågrätt
1.etsiä
3.koota,kerätä
5.metsä
7.naapuri
10.laastari
12.unohtaa
13.koskaan
16.jälkeenpäin
17.tarjosi jllk jtk
18.vähintään
19.rumpali (monikon määräinen muoto)
Lodrätt
1.sitten
2.rahat
4.oppi tuntemaan
6.pitkään aikaan
8.avaimet (monikon epämääräinen muoto)
9.yksin
11.sisäänkäynti
14.aluksi
15.festivaali

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog