Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Troublesome

1
2               3    
   
  4                      
   
  5 6                
     
    7            
8     9
10                   11   12
        13        
         
  14                  
      15      
       
  16           17    
18                
      19      
       
   
20          

Across
2.Hyttyset on semmossii
4.Sun suosikki ajanviettotapasi
6.Kun oot hukannu jotai, voit löytää sen _______
7.Urheilusuorituksen jälkee ollaan sellassiii
10.Ku joku on vaa nii pirun komiata
13.Kun sulla ei o ketää ympärillä oot _____
14.Jokasella on oma sellane akuustisella puolella
15.Vaikkapa Tiikeri luonnossa.
16.Kun et ajattele yksipuolisesti ajattelet _____________
18.Mahroottoman tylsä herrasmiespeli
19.Paikka jossa on paljo puita.
20.Toine suunta vasemman lisäks
Down
1.Peli mison pallo mukana
3.1 + 0 000 + monikko
5.Pistät niit aamul päälles
8.Esim. Kari Tapio
9.Maan oma kisajoukkue Toronton olympialaisissa.
11.Kun Aleksi Laiho tiluttelee hän antaa ________
12.Kun jokin asia ei ole vino se on ___________
14.Musiikin soittaja/ sanoittaja
16.Ei mahdoton
17.Hana josta tulee vettä ja jolla mahdollisesti voi pestä itsensä.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog