Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ruottin ristikko

Miksu1b

1         2   3
   
4                  
    5
6                  
       
7            
  8                        
       
9         10          
   
  11          
12  
13   14       15
      16  
    17              
         
     
   
18      

Vaakasuoraan
1.totta kai
4.aika ennen iltapäivää
6.svedu lätkä pelaaja(ratkaisi olympiakullan ruottille rankkareilla...)
7.en kerro arvaa ite
8.mikä teknikka
9.ainakin
11.vapaus
13.hauska, lystikäs
17.golf -pelin tulos: alle paarin
18."mettä"
Pystysuoraan
2.Raha jonka saa hyvästä koulu menestyksestä
3.Ruotsalaisten ainut ristelyalus. Hukkui ekal kerral satamaan..
5.tavarat joihion hukatut tavarat raahataan
6.ohi
10.dementia hiihto
12.vähä ku ne svenskit ruohonleikkurit
14.unelias, väsynyt
15.avaa se ennen kuin pääset sisälle
16.viihtyä...kai en kerro

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog