Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

asdfghjklöä'

Joni Lilja

juu en tiiä kas.

1 2             3 4
       
5           6   7                
         
8                      
      9       10        
11              
         
12                                    
         
13                            
14          
  15         16    
      17  
    18                   19  
       
  20                      
       
21               22            
   
23          

Vågrätt
2.lava
5.rahat
7.aivan
8.täysi kaaos
9.kaikkialla
11.tässä
12.melkein kaksi tuntia
13.kymmeniätuhansia
15.mennä nukkumaan
18.sisäänkäynnin luona
20.melko kauan
21.pullo
22.suunnitella
23.vähintään
Lodrätt
1.savea polviin asti
2.makkara
3.viime hetkellä
4.kitaristi
6.'tosi makee'
10.kaikki (asiat)
14.alussa, aluksi
16.sitten
17.kuivumaan
19.reikä

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog