Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2          
 
3               4
   
  5        
6 7              
  8    
9 10           11     12                  
    13                
             
    14     15           16      
17                            
         
  18               19      
  20                  
    21   22         23
24 25 26         27  
28                     29            
                 
          30            
         
      31 32    
  33             34        
35   36      
     
37       38         39        
 

Horizontāli
1.Kas ir attēlots Auces pilsētas ģērbonī?
3.Teritorija, kura atrodas ģeogrāfiski attālinātas valsts politiskā un ekonomiskā kontrolē.
5.Kas ir Latvijas mazākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita?
7.Visziemeļnieciskākā Latvijas pilsēta
10.Pagasta nosaukums, kurā atrodas Kurzemes ģeogrāfiskais centrs
11.Ko Latvijā svin 19.maijā?
13.Izplatītākais koks Latvijas mežā?
15.Viens no vērtīgākajiem derīgajiem izrakteņiem
17.Kas ir sena lopkopības nozare?
18.Pirmais augstākais Latvijas kalns
20.Brīvības pieminekļa galvenā tēla nosaukums
22.Kas Latvijā aizņem aptuveni 45% ?
28.Kāds reljefs ir ziemeļaustrumdaļā?
29.Viens no senākajiem apdzīvotajiem Latvijas novadiem.
30.Latvijas pilsēta, kuras teritorijā nav ne upes, ne ezera
33.Liels gājputns ar garu, sarkanu knābi.
34.Dzīvnieku valsts, kādā konkrētā reģionā vai laikā.
35.Kāda būs Latvijas valūta 2014.gadā?
37.Latvijas galvaspilsēta
38.Cik krāsas ir Latvijas karogam ?
39.Ceturtā garākā upe
Vertikāli
2.Kurš ir viens no Latvijas populārākajiem komponistiem ?
4.Otrs augstākais Latvijas kalns
6.Latvijas prezidenta uzvārds .
8.Zemes ieplaka , kas pildīta ar ūdeni
9.Pilsēta, kurā dzimis aktieris Artis Robežnieks
11.Kurā pilsētā atrodas paceļamais tilts?
12.Latvijā nozīmīgākais medijamais dzīvnieks
14.Visdienvidnieciskākā Latvijas pilsētā
16.Augstākā bāka Latvijas piekrastē
19.Kura ir trešā lielākā pilsēta Latvijā ?
21.Latvijā sastopams kaķu dzimtas zvērs ar biezu, kuplu, rūsganbrūnu spalvu.
23.Viena no Latvijas kaimiņvalstīm?
24.Rakstnieces Annas Brigaderes muzeja nosaukums.
25.Latvijas lielākais ezers
26.Latvijas dziļākais ezers
27.Visrietumnieciskākā Latvijas pilsēta
31.Kurš ir Latvijas lielākais laikraksts?
32.Garākā upe
36.Pēc platības vislielākā Baltijas pilsēta

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog