Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

KAS SEE ON UNI?

1
 
 
  2
   
   
    3
     
  4           5
       
       
    6       7
       
8                            
    9      
     
10     11                    
  12  
     
   
13              
   
  14        

Across
4.Mis värvi on taevas?
6.Mis on Pärdi eesnimi?
8.Marss on tuntud kui...
9.Mitu töömeest oli Üürilise etenduses?
10.Mis on Matrixi filmis meespeategelase nimi?
11.Haigusleht teiste sõnadega
13.Suurim imetaja, kes maakeral elanud?
14.Andrus Kivirähki fantaasiaromaani peategelase eesnimi on...
Down
1.Prostitutsiooniga seotud tänav Amsterdamis
2.Millega õmmeldakse?
3.KK tõmbas etenduses kepiga lavale mille?
5.Mis on ülemaailmne vabatahtlik organisatsioon, mille ülesandeks on abistada haavatud ja haigeid sõjaväelasi ja sõjategevuse või loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud tsiviilelanikke?
7.Mis värvi on veri?
12.Keelava tule värvus fooris?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog