Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

CROSSWORD 3 - Module 2

TM

Test yourself

1
2          
  3 4
5                  
     
6 7             8
9           10      
  11 12      
13     14              
        15  
  16                
17            
18     19                  
          20
  21           22         23      
           
  24         25  
26       27       28            
         
      29     30  
       
  31        
 

Across
2.trawić
5.patelnia
7.źródło
9.siekać
10.nalać
13.łyżeczka
16.oddychać
17.topić, rozpuszczać
19.zawodnik
21.łyżka
23.za/mieszać
26.zastąpić
28.białko
29.zioło
31.pokroić na kromki/plasterki
Down
1.owoce morza
3.pomysłowy
4.węglowodany
6.kość
8.smażyć
11.kwaśna śmietana
12.ubijać
14.słony
15.zachowanie
17.mieszać
18.popierać, wspierać
20.mózg, umysł
21.na wynos
22.obierać ze skórki
24.pikantny
25.usunąć
27.dodać
30.zagotować

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog