Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Augu vairošanās

Agita

1
2                             3
   
4 5 6 7                    
         
8                                        
         
          9 10
      11                            
             
             
             
      12                            
             
      13              
         
  14    
    15                
       
    16                       17  
       
     
18                 19        
 

Horizontāli
2.Augiem vienā ziedā atrodas gan vīrišķie, gan sievišķie orgāni. (2 Words)
7.Augi, kuriem vīrišķie un sievišķie ziedi atrodas uz dažādiem augiem.
8.Augu vairošanās ar pazemes daļām. (2 Words)
11.Čiekuri, kuros veidojas putekšņi. (2 Words)
12.Putekšņu nokļūšana uz drīksnas vai tieši uz sēklaizmetņa.
13.Auglenīcas augšējā daļa, kas uztver putekšņus.
15.Segsēkļu sievišķais gametofīts.
16.Vieta, kur attīstās sēklaugu olšūnas.
18.No zigotas attīstās sūnu bezdzimumpaaudze.
19.Auglis, kas attīstās no zieda ar vienu auglenīcu.
Vertikāli
1.Čiekuri, kuros veidojas sēklaizmetņi. (2 Words)
3.Segsēkļu vairošanās orgāns.
4.Augu vīrišķās šūnas.
5.vīrišķā ziedu daļa, kas sastāv no putekšņlapas kātiņa un putekšnīcas.
6.Apaugļošanās, kurā tiek apaugļotas 2 šūnas. (2 Words)
8.Ziedi, kuriem ir tikai viena veida vīrišķie vai sievišķie orgāni. (2 Words)
9.Zieda sievišķie vairošanās orgāni.
10.Augs, kuram putekšņlapas un augļlapas veidojas uz viena īpatņa. (2 Words)
14.Kas savieno drīksnu ar sēklotni.
17.Sēklaugu vairošanās un izplatīšanas orgāns.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog