Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Julekryssord

Finn ordene. Alle har noe med jul å gjøre.

1
2                      
 
 
3                  
4      
    5
  6                     7
       
8           9          
         
  10    
11             12              
         
  13            
     
14        
 
 

Across
2.Mange pleier å gå i dette i kirken på julaften.
3.Disse tenner vi fire av før jul.
4.En farge vi forbinder med julen (nissens drakt har denne fargen).
6.Hva heter julenissen på engelsk?
8.Han kommer med gaver til barna.
11.Mange bygger en slik ute i hagen med gulrotnese.
12.Hva slags dyr trekker sleden til nissen?
13.Dette kommer nissen med.
14.Noen spiser dette på julaften.
Down
1.Vi baker dette rundt jul og pynter de gjerne med melis og nonstop.
4.Dagene mellom jul og nyttår kalles...
5.Julesang om små dyr og når nettene blir lange.
7.Dette pynter vi med lys, julekuler og legger pakkene under.
9.En stjerne _______ i natt
10.De kristne feirer jul til minne om hvem sin fødsel?
11.Denne setter man ofte i toppen av treet.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog