Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Zor Çözüm

Deniz Öztürk

Çözmeniz biraz zor olacak...

Sizler için en garip anlamlatını bulup yerleştirdim.

1 2         3
      4
5       6   7       8
    9       10      
11                                     12
            13          
          14   15      
            16      
        17  
    18   19                 20
              21    
      22        
      23       24     25                        
26                    
    27       28     29
30                   31                      
  32 33                
34               35 36            
        37     38    
  39                           40 41  
                  42  
43     44                                                                            
                   
          45              
    46               47  
    48        
        49                    
            50      
51                
    52          
53         54 55  
       
  56        
 

Soldan Sağa
2.Düstür
5.Nihayet
7.Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir ( yazı ile)
10.En Büyük Ortak Bölen
11.Ülkemizde şeker pancarı üretiminin en fazla yapıldığı bölgemiz hangisidir?
13.Söz getiren götüren arkadan çekiştiren
14.Ölçmek
16.Strüktür
19.Saçmalamaya başlamak
21.Kahramanmaraş ilçesinde bir baraj
23.Mart ayı, papara
24.2006 yılında gösterime girerek Oskar aday adayı olarak gösterilen Türk Filminin adı nedir?
26.Az miktar olan şey
28.Mananın eş anlamlısı
30.Az az alıp yemek ve çimle kaplamak
31.Eskiden kitapları koruyabileceğine inanılan bir tılsım
33.Köle
34.Piricin eş anlamlısı
36.Hayvanlari koruma günü hangi gündür ve aydır?
37.Kerpiç kelimesinin eş anlamlısı
39.Bilinen ve bir çok ödül almış, kitapları bir çok dile çevrilmiş çocuk edebiyat yazarı Y.U
43.UNICEF nedir ?
45.Lojik
46.İmtihan
49.Kuduz aşısını kim bulmuştur?
50.Şiddet
51.Yer zaman mekan unsurlarını barındıran romana göre daha sürükleyici tür
52.Maddenin ölçülemeyen özelliği hangisidir
53.Lazalenin eş anlamlısı
56.Zaman
Yukarıdan Aşağıya
1.Her çocuk bu bildiride belirtilen haklardan yararlanmalıdır. Hiç bir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrı tutulamaz. Bildirinin adı nedir?
2.Vazetmek
3.Boya
4.’Sanat Güneşi’’ olarak adlandırdığımız ünlü sanatçımız ki
6.Bilek damarı
8.İnternet üzerinde en fazla kullanılan arama motoru hangisidir ?
9.Her işe yarayan her yerde kullanılabilen
11.Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak birimi olan Euro’yu kabul etmeyen ve kendi para birimini kullanan ülke
12.Güç durumda kalmak
15.Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir ?
17.Pisagor teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir ?
18.Kapela
20.Avrupa Birliğinin başkenti neresidir?
22.Bir yana doğru eğik olan
25.İlk Türkçe sözlük hangisidir?
27.: İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?
29.İnkılap etmek
32.Osmanlı da konuşulan dil
33.Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı
35.: ‘İnce Memed’ adli eserin sahibi kimdir ?
38.Düz veya yassı biçimli çiğnenecek veya yutulacak madde
40.Başlangıçta yer alan
41.‘ Türk Devleti bir Cumhuriyettir.’ ifadesi anayasamızın kaçıncı maddesidir? (Yazı ile)
42.Pade
44.Ünlü bir fabl yazarı bkz. Ağustos böceği ile karınca
47.Otomobil vb taşıtların üstü kapılı koyulduğu yer
48.Akl
51.Cumhur
54.TBMM kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından kaç sıfır atılmıştır? Sayıyla
55.Ülkemiz Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerine hangi yılda başlamıştır ? ( sayı ile )

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog