Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2
  3
   
4                  
     
     
  5            
 
 
6      

по горизонталі
1.Розміри дискети не знала мишка, запитала вона в диска. Як дискету виміряти, хто нам може підказати?
4.Сотня клавіш, різні знаки спершу учні – небораки, а тепер раз – два і готово відстукали слово. Ось де пальцям фізкультура і це все –...
5.Ось я кнопку натискаю і папір вже заправляю. Він друкує без зупинки вірші, пісні і картинки і швидкий він, наче спринтер відгадайте, що це ...
6.Міцний, круглий і яскравий , містить він кіно цікаве.
по вертикалі
2.Все, що є відображає, без нього ПК немає!
3.Він нічого не друкує, і не пише, й не малює. Може він малюнки вмить у комп’ютер розмістить.
4.Хто ж нас не знає? Хто ж нас не знає? Ми гарно для діток співаєм. Хай тупають ніжки, плещуть долоньки. Скажіть, діти, хором хто ми?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog