Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ziedaugu veģetatīvā vairošanās

Andris Tīrums

1 2       3          
4              
   
5                      
   
    6
  7                    
     
  8          
   
9                  
10    
  11 12                    
      13  
  14        
      15                      
       
      16  
17                   18  
           
          19          
         
  20              

Horizontāli
2.Istabas puķu galvenais pavairošanas veids ir pavairošna ar...
4.Ar sakņu ... vairojas baltsaknis, apse, plūme un daudzi citi koki.
5.Ogu krūmus un augļu kokus var pavairot ar ...
7.... vairošanās ir vairošanās ar saknes, stublāja, lapas vai to daļu palīdzību.
8.Aptuveni cik gadi nepieciešami lai izaudzētu rozes.
9.Istabā tiek audzēts arstniecības augs ...
11.Potēšana ir divu augu daļu ...
15.... pumpuri atrodas tā virsotnē un virspusē.
17.Potēšana ar dzimumu jeb ...
19.Potēšana ar pumpuru jeb ...
20.Augļkopībā, kā arīdaiļdārzniecībā izmanto ...
Vertikāli
1.Ar ... vairojas īrisi, kreimenes, vizbulītes un pelašķi.
3.Vairošanās ar sēklām
6.Potēšana satuvinot jeb ...
10.No sīpolu pumpuriem izaug
12.... izvēlētos augus iestāda blakus.
13.Pavasarī veic ...
14.No bumbuļu virsmā esošajiem ... sāk augt jauni dzinumi.
16.Augu, kas vairojas ar ... , ir ļoti maz.
18.Ar lapām vairojas mitrās vietās augošā pļavas ...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog