Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Maffiabaas Kerst kruiswoordpuzzel

Maarten Weidema

Deze MB kruiswoord puzzel genereert een gratis kerst coupon code die in te wisselen is in de Crime Credits bestelpagina. Deze code kan slechts eenmaal en door één persoon ingewisseld worden. Het zal dus zaak zijn om de code zo snel mogelijk in te wisselen.

1 2      
  3
4 5          
   
6                
 
 
7                
 
8              
 
9   10 11    
12  
13            
   
  14            

Across
1.Wat is de meest lucratieve drugs van MB?
5.Welke speler won als eerste een ronde van Maffiabaas?
6.Bij welke bank krijg je maar 2% rente per dag?
7.Wat is de voornaam van de donna van Rome?
8.Welke gangster runt de wapenhandel in Moskou?
9.Hoeveel vrouwelijke missie karakters zijn er?
10.Hoeveel verschillende misdaden zijn er?
11.Welke drugs kan je kopen vanaf de rang Dealer?
13.Wat is de achternaam van de ex showgirl uit Vegas die de Weinberger casinos runt?
14.Voor welke familie speel je als je missielijn 1 hebt gekozen?
Down
2.Welke familie behaalde de 2e plaats in ronde 6?
3.Hoeveel verschillende autos zijn er te stelen?
4.Wat is de voornaam van de wapenhandelaar van Moskou?
8.Wat is de voornaam van de vriendin van Adam Weinberger uit Las Vegas?
12.Wat is de achternaam van de 160 kilo wegende ex-bokser runt de havens van Antwerpen?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog