Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3 4                 5  
       
       
6   7      
  8                    
           
        9    
  10          
           
11                  
       
  12                        
   
   
  13            
 
14        

Across
4.Valsti regulāri apdraud plūdi, jo aptuveni puse no valsts teritorijas atrodas zem jūras līmeņa.
8.Valsts pārvaldes forma, kad augstākā vara pār valsti juridiski atrodas viena valdnieka rokās
11.Kurā valstī svin fiestu?
12.Valsts dienvidos un dienvidaustrumos atrodas pasaulē lielākais vienlaidu smilšu tuksnesis - Rubalhālī. Šeit lietus dažkārt nelīst gadiem ilgi.
13.kāda valsts vai valsts daļa, kura no visām pusēm robežojas ar citas valsts teritoriju
14.Valsts ir pazīstama arī kā Birma, jo tas bija valsts oficiālais nosaukums līdz 1989. gadam.
Down
1.Karaliene cēlusies no Oranžu- Nasavu dzimtas, un viņas dzimšanas dienā visi ģērbjas oranžas krāsas drēbēs.
2.Valsts izveidojās 2011.g.galvaspilsēta-Džūba-
3.Valsts nosaukums oficiāli Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika, pirms 1972. gada bija pazīstama kā
5.Karaliene kronēta 1953. g. Vestminsteras abatijā. Viens no etiķetes noteikumiem paredz, ka neviens cilvēks nedrīkst viņai pieskarties.
6.Bohēmija ir vēsturisks reģions Centrāleiropā, mūsdienu,,(valsts nosaukums),,,,,,,,,,,,,rietumdaļā.
7.Galvaspilsēta- Bandarseribegavana. Ir sultanāts Āzijas dienvidos Borneo salas ziemeļrietumu daļā.
9.Valstij pieder divas lielas salas Baltijas jūrā — Gotlande un Ēlande.
10.Valsts, kuru līdz Otrajam pasaules karam sauca par Persiju.
12.Valsti kopš 20.gadsmita astoņdesmitajiem gadiem pārvalda diktatoru Asadu ģimene.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog