Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Historie/Tyge Brahe

Shuhaib

1   2    
 
3        
   
   
    4
  5            
   
  6      
7        
8      

Vandret
1.hvilken del af kroppen var delvis kunstig hos Tyge Brahe?
3.Hvilken kratere er opkaldt efter Brahes navn på Mars?
5.Hvor blev Tyge Brahe født ?
6.Hvor lå Tyge Brahes observatorium?
7.Hvor døde Brahe ?
8.Hvilke kratere er opkaldt efter Brahes navn på Månen
Lodret
2.Hvilken døende stjerne opdagede Brahe?
3.Hvem fastlog at kometerne var udenfor Jordens atmosfærer?
4.Hvem lagde et horoskop forlChristian d. 4?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog