Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Pojken och tigern

David Stenberg

Kapitel 14 i boken Pojken och tigern

1   2
 
3
4 5    
6        
7    
8     9   10    
         
  11        
     
12     13     14
       
  15       16
17     18      
  19 20       21        
22         23    
     
24         25    
   
26          
 
27              

Vågrätt
1.Film
5.Tittar
6.Tjocka snöret
8.Vill den hungrige
10.Sålde knallen
11.Grannland
12.Ringer pojken till
15.Heter pojken
18.Inte kort
19.Flaskskepp
22.Elektricitet
23.Gamla testamentet
24.Stad med fästning
26.Hand-docka
27.Kan se din framtid
Lodrätt
2.Matlukt
3.365 dagar
4.Skratta lite
5.Elak
6.Runt tavlor
7.Pengar
9.Sveriges största sjö
10.Flicka
12.Säger kon
13.Skulle pojken besöka i Arvika
14.Efter torsdag
16.Flicknamn
17.Dricka ur flaskan
20.Nöjespark i Göteborg
21.Få pengar
22.Efter D
25.Kort för rätt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog