Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Istvan

1 2 3               4
     
     
    5  
6                     7
         
    8     9              
10        
11                      
         
  12                          
       
       
  13           14          
     
  15            
 

Across
3.Raguza mai neve
6.a várnépek tisztje
8.pénztörténet
11.a premontrei mellett Mo-on megjelenő rend az Árpád-korban
12.elsőszülöttség joga
13.I. András másik fia Salamon mellett
14.az egyháznak fizetendő adó
15.Gellért ebből a városból érkezett
Down
1.a 12.sz-i Szent István legenda szerzője
2.Könyves Kálmán püspökséget alapított itt
4.az Intelmek műfaja
5.Szent László meghódítja 1091-ben
7.I.András felesége
9.a bizonyítás sajátos módja, a vádlottat tüzes vaspróba vagy vízpróba alá vetették
10.uralkodócsalád

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog