Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3            
  4  
  5    
6                
      7          
       
     
   
   
8                
9  
10                    
 
 

Across
3.KOKS KALBANTIS PAUKŠTIS GYVENO SU RAGANIUKE?
6.KURIS O. PROISLERIO KNYGOS VEIKĖJAS GYVENO PRIE MALŪNO UŽTVANKOS IR MŪVĖJO ŽUVŲ ŽVYNŲ KELNES?
7.KAS PROISLERIŲ ŠEIMOJE BUVO DIDŽIAUSIAS TURTAS?
8.O. PROISLERIO KNYGOS PAVADINIMAS.
10.PLĖŠIKO VARDAS.
Down
1.KĄ VAIKYSTĖJE LABAI MĖGO ŽAISTI RAŠYTOJAS KARTU SU BROLIU?
2.O. PROISLERIO KNYGOS HEROJUS, GALINTIS VAIKŠČIOTI KIAURAI SIENAS.
4.TRYS PJESĖS AR ROMANAI, SUSIJĘ VIENA TEMA.
5.NYKŠTUKAS, KURIS VAIKŠČIOJO IR MIEGOJO SU SKRYBĖLE.
9.KUO VARDU BUVO RAŠYTOJO O. PROISLERIO SENELĖ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog