Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Gyvūnai

1
  2
3                    
   
  4          
5         6   7    
8            
   
  9 10 11   12  
13                  
     
  14    
     
   
15            
16        
 

Across
3.Keičia spalvas.
4.Laukinis, plėšrus gyvūnas.
5.Ji yra labai švelni ir murkia.
6.Kvėpuoja žiaunomis.
8.Gauruotas ir garsiai riaumoja.
11.Labai gudri.
13.Paplitusi visame pasaulyje.
15.Gyvena džiunglėse.
16.Ištikimas žmogaus draugas
Down
1.Turi namą su kuriuo visada kartu.
2.Neskraidantis paukštis.
7.Gali gyventi vandenyje ir sausumoje, toli šoka.
9.Labai didelis.
10.Miško sanitaras.
12.Ją gaudo katė.
14.Turi labai ilgą kaklą.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog