Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai

Jūlija Ignatovska

Krustvārdu mīkla 10.klasei par intelektuālā īpašuma aizsardzību, programmatūras veidiem un informācijas drošību.

1 2
3                    
   
   
4 5                                  
     
  6                  
     
    7  
  8                        
       
9                          
       
  10    
    11                  
       
12                                    
     
     
13              
   

Horizontāli
3.aparatūra vai programmatūra, kura pārbauda informāciju, kas ienāk no interneta vai tīkla, un atkarībā no iestatījumiem to bloķē vai arī ļauj ienākt datorā.
5.programmatūra, kas parasti bez jūsu piekrišanas rāda reklāmas, ievāc informāciju vai maina datora iestatījumus
6.datorprogrammu kopēšana, izplatīšana vai izmantošana bez autortiesību īpašnieka
8.programma, kas patvaļīgi pievienojas citām datora programmām un to darba laikā veic dažādas nevēlamas darbības
9.krāpšanas veids, kādā interneta noziedznieki no sava upura mēģina izmānīt lietotājvārdus, paroles, kredītkaršu un bankas kontu numurus, kā arī citu personīgo informāciju, kas var nest viņiem finansiālu labumu
11.veids, kā uzlabot ziņojuma vai faila drošību, kodējot saturu, lai to varētu izlasīt vienīgi tā persona, kurai ir atbilstoša kodēšanas atslēga tā atkodēšanai.
12.ir programmatūra, kas ir jāiegādājas par maksu
13.rakstzīmju virkne, kas ļauj lietotājam pieteikties datorā un piekļūt failiem, programmām un citiem resursiem
Vertikāli
1.ekskluzīvas tiesības darba autoriem izplatīt, reproducēt un padarīt savus darbus pieejamus sabiedrībai
2.programmatūra, kuru, lai pārbaudītu tās lietojamību, izplata bez maksas un ja šo programmatūru grib izmantot regulāri, par to jāmaksā
4.anonīmi, neprasīti un masveidā izplatīti e-pasta sūtījumi
7.elektroniskā drošības zīme, kuru var pievienot failiem
10.kas nosaka programmatūras lietošanas noteikumus

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog