Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kosas un Staipekņi

Laura

1                   2 3 4    
   
   
5                      
   
6     7                  
8    
9              
   
10            
 
11 12                  
   
    13
     
  14                  
     
  15              
   
16            

Horizontāli
1.Kā sauc kosu kas aug mitrās un mālainās augsnēs?
3.Staipekņi.......visu gadu.
5.Kosas var izmantot kā.......augus.
6.Staipekņi parādījās aptuveni pirms......miljoniem gadu.
7.Cik apmēram pasaulē ir kosu sugu skaits?
9.Kur attīstās sporas?
10.Cik staipekņu sugas konstatētas Latvijā?
11.Kosas ir daudzgadīgi vai viengadīgi augi?
14.No sporām pagatavo pūderi,kas palīdz izārstēt.....
15.Kur tiek izmantotas staipekņu sporas?
16.Kuram staipeknim nav sporu vārpiņu,un sporas veidojas lapu virspusē.Kas tas ir par staipekni?
Vertikāli
2.Kas ir Lielā un Meldru kosa?
4.Ko dara sporas kad nogatavojas un izbirst?Ko dara dzinumi?
8.Cik Vālīšu staipeknim zaru galos ir vārpiņas?
12.Lai izaugtu jauns augs var paiet pat 20 gadi.Tādēļ staipekņu vākšana ir.......
13.Ar ko vairojas staipekņi?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog