Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krāsainie metāli un sakausējumi

Ilona Grivane

Uzdevums domāts profesionālās izglītības audzēkņiem priekšmetos Materiālmācība un Metālu tehnoloģija

1         2
  3
4   5             6
       
    7                  
         
8                    
        9            
    10
11           12         13          
       
  14      
15             16
         
17                      
    18          
19                
   
20                      
 
21                    

Horizontāli
1.metāls, kura kušanas temperatūra ir 1725 grādi C
5.ar spiedienu apstrādājamais misiņš
7.sakausējums, kuru lieto augstās klases rezistoru un potenciometru ražošanai
8.sakausējums gaiši oranžā krāsā
9.metāls, kuru lieto pirotehnikā
11.vara un cinka sakausējums
12.niķeļa sakausējums ar varu dzelzi un mangānu
15.sarkans metāls
17.sudrabotas krāsas metāls
18.Cu Al 9 Mn 2
19.sudrabots sakausējums
20.alumīnija sakausējums
21.vara un nikeļa sakausējums
Vertikāli
2.alumīnija sakausējums ar silīciju
3.sakausēkums, kurs vāji tretojas korozijai. Šo sakausējumu pielieto motoru karteru un bremžu skrituļu lējumiem
4.sakausējums, kas labi pretojas korozijai agresīvās vidēs paaugstinātās temperatūrās
6.sakausēkums no kura izgatavo gultņus
7.vara sakausējums ar augstu pretestību korozijai agresīvās vidēs
8.sudraboti dzeltens sakausējums
10.sakausējums ar plastisku pamatni, kurā vienmērīgi izvietotas cietākas daļiņas
13.sudraboti balts sakausējums ar augstu korozijas izturību
14.vara sakausējums
16.sakausējums, no kura izgatavo gultņus, ieliktņus, sūkņu korpusuu, paplāksnes u.c.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog