Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Austrālijas ģeogrāfiskie objekti

Marika Brūvere

Ģeogrāfijas mājas darbs,uzrakstīju 22 vārdus un aprakstus :)

1 2 3 4 5
         
6                    
          7 8
9                          
        10      
      11       12    
        13     14    
15                                                                  
                   
            16    
  17                                    
               
              18    
19         20                          
         
         
         
       
     
     
     
  21              
     
     
 
 
 
 
22            
 
 
 
 
 

Horizontāli
6.Kā sauc Austrālijas lielāko salu?Vasarā ir līdz +17°C ,bet ziemā apmēram +7°C.
9.Austrālijas zemākā vieta km2?
15.Kā sauc Austrālijas indīgo zirnekli?
17.Kā sauc Austrālijas naudu?
18.Lielākais putns Austrālijā.
19.Vienīgi rūsganais savvaļas suns,kurš ir tāds pats kā citos kontinentos,taču viņš nerej.Medī baros.
20.Izplatītākais koks Austrālijā,ļoti daudz sugu,or gan krūmi,gan arī 100m augsti koki.
21.Kā sauc Austrālijas ielāko pilsētu?
22.Lielākais somainais dzīvnieks,līdz 4mēnešu vecumam mazulis dzīvo mātes tai sauktajā somā.
Vertikāli
1.Austrālijā lielāko daļu kravu pārvadā.....autoceļu vilcieni.
2.Ir izcils racējs,alu kopgarums pārsniedz 200m ,bet ieeja ir tikai viena.
3.Kas ir Austrālijas galvaspilsēta?
4.Kā sauc papagaiļus kuri dzīvo arī tuksnešos,bet Latvijā tos tur būrīšos?
5.Austrālija ir Zemes līdzenākais .....?
7.Rags kurš atrodas netālu no Goldkoustas?
8.Kāds šaurums atrodas pie Jorkas raga?
10.Kā sauc vienu no galvenajām eksportprecēm? (vilna,piena un graudu produkti,zelts,opāli,dimanti,pērles,ogles)
11.Kā sauc vienu no Austrālijas dzīvniekiem,kurš var nogulēt 18 stundas no vietas?
12.Pasaulē lielākais dzenītis,izceļas ar skaļo balsi,bija Sidnejas olimpisko spēļu simbols ar vārdu Olli (no vārda "olimpiāde")
13.Lielās Ūdensšķirtnes grēdas D daļu sauc par.....?
14.Kā sauc šaurumu,kurš atrodas starp Dienvidaustrumu ragu un Tasmāniju?
16.Austrālijas augstākā virsotne ir....?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog