Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4
  5                    
6             7        
    8      
          9        
10                          
          11
      12     13
14       15                    
             
  16         17                    
           
    18          
19                    
    20           21          
  22        
  23         24          
         
    25         26     27     28
            29     30       31
                 
               
       
32                        
     

Across
5.elektrooniline kommunikeerimis viis
6.elektrooniline kommunikatsioon
9.informeeriv funktsioon
10.ühiskond, kus olulisel kohal on informatsiooni loomine, levitamine ja kasutamine
14.tehniliste vahendite kogu, mille abil toimub signaali ülekanne
16.low tech leiutis
17.......... - teade - infovastuvõtja
18.saatja - ....... - vastuvõtja
19.info miille oleme enda jaoks läbi töödelnud
20.edastuskanali osa, mille abil ületatakse kaugusi
23.vormima ladina keeles
25.kujutlus; ladina keeles
29.suhtlus keha abil
32.kelle kiri oli esimene ideograafiline kiri
Down
1.regulatiivne funktsioon
2.suhtlus ladina keeles
3.low tech leiutis
4.privaatne –........ – avalik
7.low tech leiutis
8.meelelahutuslik funktsioon
11.Kommunikatsioonirevolutsioon
12.kõrvalmõju
13.kommunikaator - teade -.......
15.high tech leiutis
19.low tech leiutis
21.Inimestevahelise teabevahetuse ja sellega kaasneva vastastikuse mõjutamise protsess
22.teadete kandja
24.e-õppe keskond
25.1911 aastal loodus arvuti
26.efekt
27.teadmised mida edastame teistele
28.elektrooniline kommunikator
30.Kommunikatsioonirevolutsioon
31.high tech leiutis

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog