Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2     3 4     5  
  6     7
    8     9          
10                
         
11              
  12        
13 14 15  
    16   17        
         
         
    18                
19              
      20   21     22  
23      
24                  
    25      
     

Across
1.Punent -nofsinhar (4)
4.Re li minnu tnissel Ġesu' (5)
8.Membru ta' partit politiku (8)
10.Bil-kelma t-tajba toħroġ il-far minnha (5)
11.Ħadid iebes li ma jinkisirx (5)
12.Ma tajtx għal kollox (5)
17.Aċiduż (5)
18.Ix-xjenza tar-reliġjon (9)
19.Parti mill-ġisem (7)
20.Tkisser (7)
24.Ordna (9)
25.Toħroġ mill-vulkan (4)
Down
2.Pilota tal-ajruplan (4)
3.Innominat (6)
5.Għerf (12)
6.Jiddendel mal-Ħajt (5)
7.Mhux qodma (5)
9.Sinna fuq wara tal-ħanek (5)
13.Għalaqt il-bieb sewwa (7)
14.Xniegħat (7)
15.Maħsub, daqs li kieku kien (7)
16.Bla dubju (9)
21.Jista' jkun tar-razza (5)
22.L-ewwel lewn tal-qawsalla (5)
23.Kapaċita' (4)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog