Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Мій Комп`ютер

Ann Golovyova

1
2            
 
 
3            
  4
  5  
6                
     
7            
 
 

по горизонталі
2.Як назвати, малюки Монітор нам навпаки?
3.Все, що є відображає, Без нього ПК немає!
6.Допоможемо і ми Всім послухати пісні. Ми колонкам помагаєм І малят розвеселяєм
7.Скромний сірий колобок Довгий, тонкий проводок Зверху на коробці Дві великі кнопки В тебе є хороша книжка, А в комп'ютера є
по вертикалі
1.Сотня клавіш, різні знаки Спершу учні – небораки, А тепер раз – два і готово Відстукали слово. Ось де пальцям фізкультура І це все –
4.Ось я кнопку натискаю І папір вже заправляю. Він друкує без зупинки Вірші, пісні і картинки І швидкий він, наче спринтер Відгадайте, що це
5.Хто з’єднає наш комп’ютер Монітор, системний блок. То ж назвіть, малята, хутко Хто у нас такий знаток?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog