Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4
    5                     6 7
           
8                                  
           
    9                      
           
    10 11                
12              
  13                  
     
  14    
        15
    16    
        17  
18                          
        19          
         
20                    
    21    
22                  
     
 

Horizontaal
5.organismen die alleen maar vlees eten
8.CO2, dit is een stof die slecht is voor het milleu.
9.een deel van de hals. Hier zit ook het strottenhoofd, het bovenste deel van de luchtpijp
11.zuurstof gaat hierdoor naar de longen. Het is een stevige buis die bestaat uit kraakbeen
12.het uiteinde van je verhemelte. Het helpt bij het slikken
13.de luchtpijp vertakt in 2 ...
18.ligt achter de maag, is 12 tot 15 cm lang en weegt 80 gram. Hij scheidt verteringssappen af,via een afvoerkanaal gaan deze verteringssappen naar de twaalfvingerige darm
19.hiermee kauw je
20.dit is een stof die helpt bij het omzetten van de ene stof in een andere stof.
22.doodlopend stuk van de darmen dat geen functie meer heeft.
Vertikaal
1.loopt van de keelholte tot de maag
2.dit is het bovenste deel van de luchtpijp. Hier zitten ook je stembanden
3.kronkelige beweging in de darm
4.de lucht die je inademt via je neus gaat minder snel. Vieze deeltjes in de lucht blijven haken aan een slijmlaag die hierin is aangemaakt
6.voordat je lichaam de voedingsstoffen uit je eten kan opnemen, moet het voedsel eerst bewerkt worden.
7.bevat enzymen voor het verteren van koolhydraten, vetten en eiwitten. Hier wordt de laatste stap van de vertering gezet.
10.organismen die alleen maar planten eten
14.alleseters
15.dit kan 6 tot 7 meter lang zijn. Hij begint na de maagportier en eindigt in de dikke darm. Het eerste deel ervan heet de twaalfvingerige darm.
16.dit is een dikke, geel groenige, vloeistof die door de lever wordt uitgescheiden
17.komt na de dunne darm en eindigt bij de anus. Hij is ongeveer anderhalve meter lang.
21.bouwsteen van een organisme

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog