Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eric`s kluriga kryss

Eric

1
 
2 3 4      
  5    
6     7     8        
9      
10                      
     
  11 12  
13                   14        
       
      15            
       
16             17
    18          
   
19                      
   

Vågrätt
4.krossad grus
5.klocka
6.lugn och ___,verb använder åror
7.flytande och kommer från geten
10.tecknad komedi serie på kanal 6,visas sällan och i så fall väldigt sent på kvällen
13.religion där man bär kippa
14.rutten
15.grön ädelsten
16.lutad kvadrat
18.h2o
19.tankeanknytning
Lodrätt
1.på cykel och på hästar när man rider
2.360 grader
3.brukar ha en sådan när man är med scouter på kvällen
8.grön,lång och man dansar runt den på midsommar
9.MC`Donalds
11.tellus
12.motsats till senap
17.100 år är ett ___________________________________________

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog