Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

julekryds for de yngste

FSVS

Ord fra læseteksten

1         2
  3 4   5
  6     7 8        
9           10               11  
           
12             13     14      
         
  15 16             17
18                  
       
  19     20  
21         22       23   24          
             
25         26                  
         
    27                 28        
       
  29   30                
31                  
    32                  
   

Vandret
1.transportmiddel
7.spise
9.juletradition
10.begynder fire søndage før jul
11.nissedrik
12.bor på loftet
13.julebag
16.nyt i 1811
18.fejring af julen i gamle dage
21.hvad er der på adventskransen
24.rød næse
26.julemandens hjælper
27.Peters far klipper
28.sund spise
30.leg
31.hvor bor julemanden
32.Ho ho ho
Lodret
1.nisse boede også i
2.drengenavn
3.navn på et rensdyr
4.bro bro brille
5.nissespise
6.i toppen af træet
8.nyt år
14.24. december
15.25. december
17.drrik
18.klippes med en saks
19.vise mænd fra?
20.juledyr?
22.hvad havde den gamle julefar i huen
23.spise
25.juletræet var et?
29.usund spise

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog