Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Riders

1     2             3 4
  5         6          
7                   8  
  9   10                 11
12                            
13         14   15            
    16                            
            17  
  18         19   20    
21                 22                        
      23             24
    25                       26     27          
               
28                                           29              
             
            30 31
    32                              
           
      33   34 35   36          
    37 38                                    
                 
  39                         40                    
            41
  42 43   44                        
  45                        
        46   47       48      
    49   50                       51          
                 
  52   53               54
55               56        
  57                        
    58        
59                                                
 

Across
1.уцаартай
5.халуун ханиад
6.тэнэг
7.мэдрэмжтэй
10.түрэмгий
12.халамжтай
14.практикал
16.шаргуу
21.итгэж болохоор
22.концерт тоглох
25.ТВ-ээр гарах
27.эелдэг
28.хэн нэгэн амьдаар тогтлолт хийхийг үзэх/see/
29.зөрүүд
32.тайзан дээр гарах
34.зохион байгууллалттай
38.концерт явах
39.асар их сэтгэлийн тэмүүлэлтэй
40.эрх чөлөөтэй
44.хоолой өвдөх
45.тайзан дээр гарах
47.ихэрхүү
49.цомог гаргах
53.залхуу
55.эмчилгээ
56.илааршуулах
57.санаа тавьдаг
58.түлэнхий
59.чартад цомгоо байлгах
Down
2.хариуцлагатай
3.шийдэмгий
4.буруу эрхэлсэн
8.өртөө итгэлтэй
9.зүрх өвдөх
11.хувиа бодсон
13.хэлцгий
15.амбицтай
17.үнэнч
18.ааш муутай
19.ухаалаг
20.тустай
23.шилдэг болсон дуутай байх
24.бүдүүлэг
26.хэн нэгэн амьдаар тогтлолт хийхийг үзэх/have/
28.нойргүйдэл
30.тэвчээртэй
31.авьяастай
33.сорви
35.бүдүүлэг
36.адал явдалд дуртай
37.шарх
41.тэмцэл
42.богино тоглолт хийх
43.чимээ шуугиантай
46.илаарших
48.өгөөмөр
50.чанга
51.зоригтой
52.навчис
54.өвдөлт

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog