Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
4              
      5 6          
       
7               8  
      9 10                
           
11           12   13             14
           
15                 16            
         
17   18                  
    19  
20 21 22     23                      
             
        24               25     26          
27                      
          28     29     30          
               
31                 32                        
           
33                      
    34            
35                    
   
  36                

Vandret
4.del
6.sex med søn eller datter
7.opgave
10.inddrage
11.løb
13.uvirksom
15.borger
16.fremtidsønske
18.følgeslutning
23.oplysning
24.spændende
26.afkom inden for samme familie
27.indgreb
29.selvhævdende
31.besættelse
32.opmærksomhed
33.meningsudveksling
34.springvand
35.anden mulighed
36.udelukkelse
Lodret
1.kedelig
2.kvittering
3.afslutning
4.aldersrente
5.beskyttelse
7.lægemiddel
8.parfumeflaske
9.meningsløst
12.rundtur
14.protest
17.blind
19.præsentation
20.storsnudet
21.møbler
22.sikkerhed
25.opmuntre
28.sætte penge i
30.fornemmelse

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog