Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Magyarország

Györgyi Meads

1   2         3
  4      
   
5                      
   
  6              
   
7              
8  
9      
   
 
10              
11          

Across
1.A ... két oldalán oroszlánszobrok vannak.
4.Magyarország két fő folyója a ... és a Tisza.
5.... fővárosa Budapest.
6.A ... a Dunától balra van.
7.Európa legnagyobb tava.
9.Szeged Magyarország ... részén van.
10.A ... egy hegység Magyarország körül.
11.A Szabadság-... a Gellért-hegyen van.
Down
2.Merre van Ausztria Magyarországtól?
3.A ... a Margit híd és az Árpád híd között van.
8.Hány ország határolja Magyarországot?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog