Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

RISTSÕNA

Markus Mikk

1
2                            
   
    3
    4              
  5                    
    6  
  7      
  8   9      
             
           
           
10                                
            11
          12  
             
             
           
      13                  
       
     
     
14                    
 

Across
2.Seisuste esinduskogu
4.Prantsusmaa diktaator 1805-1814 (Eesnimi)
5.Mis asi võeti vastu arutavad kogus 1791. aastal.
10.1.okt 1791 - uus riigivõimuorgan
13.Millek jahunes Prantsusmaa ühiskond?
14.Klubi Prantsuse revulutsiooni ajal, said revulutsiooni etteotsa.
Down
1.Komitee, mis pidi tagama riigi kaitse, juhiks oli Danton.
2.Mis seadeldist kasutati inimeste hukkamiseks? Leonardo da Vinci leiutis.
3.Mis asi kaotati 1790. aastal.
6.Rahva loodud kodanikukaitse
7.Rahvaesinduskogu, kuulutas Prantsusmaa vabariigiks.
8.Milleks kuulutas end kogu rahva esindusorgan 9.juunil 1789. aastal
9.Poliitiline rühmitus Prantsuse revulutsiooni ajal, olid võimul vaid aasta.
11.17.juunil 1789. Kogu rahva esindusorgan
12.Prantsusmaa valitseja 1774

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog