Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Magnēti

Gustavs Ermansns

1 2
3     4                              
      5
    6    
  7       8                  
  9          
             
        10    
           
         
11     12                            
         
13    
14                              
     
15                                  
   
  16  
    17
18              
   
   
19                                
 
20                  

Across
3.Mijiedarbības stiprumu raksturo...
7.Ja spolē,kurā plūst strāva,ievieto dzelzs serdi,iegūst spēcīgu...
11.Virpuļi ,Zemes šķidrajā kodolā rada...
14.Kompasa adata norāda virzienu uz...
15.Līdzīgi kā telpā ap elektriski lādētiem ķermeņiem pastāv...
16.Vai Mēnessim un Marsam ir magnētiskais lauks?
18.Magnētisko lauku attēloar magnētiskā lauka...
19.Ķermeņi,kas ilgstoši saglabā magnētismu,sauc par...
20.Tērauda priekšmetiem var piešķirt noturīgāku...
Down
1.Katram magnētam ir 2 poli-
2.Visspēcīgākais magnētiskais lauks ir...
4.Ar magnētu var noskaidrot,kuras monētas satur...
5.Magnētiskais lauks ir arī...
6.Zemes magnētisms rodas tās...
8.Mūsdienās magnētus izgatavo no...
9.Magnēts pievelk-dzelzi,niķeli un...
10.Vienādie poli atgrūžas,bet pretējie...
12.Vai magnēts pievelk varu?
13.Ātrvilciens ar magnētisko iekari-
17.Dzelzs skaidiņas parāda stieņmagnēta magnētiskā lauka...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog