Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4
5           6 7        
8              
  9     10 11       12
13         14           15
  16             17    
        18    
      19                  
20 21      
22               23           24
25                
      26              
27           28   29      
    30     31   32    
   
33            
34 35    
36         37 38    
    39         40    
        41            
         
42            
   
43        

Across
5.diskors vojt (7)
7.għatu tal-ġebel li jgħatti bir (5)
8.nofs tużżana (5)
9.fiha jinxteħtu l-voti fl-elezzjoni (4)
11.apertura (5)
13.bil-kelma t-tajba toħroġ il-far minnha (5)
16.tixrobha kisħa fis-sajf (8)
19.pulċinell (10)
22.omm iż-żrameġ (5)
23.warajh jiġi l-bnazzi (7)
25.titkellem mad-daqq tal-mużika (6)
26.faxxa tintlibes madwar il-moħħ (7)
27.jagħmluha wara l-festa (6)
28.barri spanjol (4)
30.affaxinana (8)
33.programm b'ġabra ta' informazzjoni kulturali (7)
36.tlett ijiem qabel il-festa (5)
39.tari....(5)
41.rġiel ta' qalb xierfa (7)
42.tintlibes fis-sieq (7)
43.qed tistenna tarbija (5)
Down
1.vaganza (5)
2.nofs tama (2)
3.ġrajja ivvintata (5)
4.tal-ilsien jew tal-munċott (5)
6.ħaddiem tax-xatt (7)
10.taħt l-id (3)
12.xotta u niexfa (5)
13.mhux kwadru (4)
14.daqs li kieku kien (7)
15.mhux żewġ (4)
17.patt (8)
18.ingerger kontra xi ħaġa li m'għoġbitnix (8)
20.kolazzjon (5)
21.maltemp ta' qawwa kbira (6)
24.ħaġra prezjuża (5)
29.lemaħ (2)
31.l-ikla tradizzjonali tal-Għid (5)
32.membri ġodda fis-servizz (7)
34.biha tpejjep it-tabakk (4)
35.boċċa kbira (5)
36.xogħolu jsodd (4)
37.qasam l-ibħra (6)
38.li hu tan-naħa ta' wara (7)
40.ma jemminx f'Alla (4)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog