Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3    
4 5         6  
7           8    
      9            
10              
       
11   12       13 14    
       
15                   16
       
    17 18      
19   20    
21               22        
    23          
       
  24           25 26      
      27        
     
28        
29        

Across
5.apertura (5)
7.fiha jinxteħtu l-voti fl-elezzjoni (4)
9.faxxa tintlibes madwar il-moħħ (7)
10.kolazzjon (5)
11.tintlibes fis-sieq (7)
14.nofs tama (2)
15.pulċinell (10)
18.mhux żewġ (4)
21.programm b'ġabra ta' informazzjoni kulturali (7)
22.l-ikla tradizzjonali tal-Għid (5)
23.boċċa kbira (5)
24.maltemp ta' qawwa kbira (6)
26.mhux kwadru (4)
27.qed tistenna tarbija (5)
28.tlett ijiem qabel il-festa (5)
29.ħaġra prezjuża (5)
Down
1.ġrajja ivvintata (5)
2.li hu tan-naħa ta' wara (7)
3.omm iż-żrameġ (5)
4.jagħmluha wara l-festa (6)
6.diskors vojt (7)
8.affaxinana (8)
12.membri ġodda fis-servizz (7)
13.xotta u niexfa (5)
16.għatu tal-ġebel li jgħatti bir (5)
17.ma jemminx f'Alla (4)
19.daqs li kieku kien (7)
20.qasam l-ibħra (6)
22.tal-ilsien jew tal-munċott (5)
23.vaganza (5)
25.nofs tużżana (5)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog