Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Landbrug

Af Markus og Jakob

1
 
2  
3   4  
    5      
6     7      
  8             9   10  
      11        
12                          
               
      13                      
    14            
  15             16      
         
  17              
    18         19      
       
20    
21          
 
 

Vandret
5.Gen...
6.Kornsort
8.Tog hestens arbejde
11.Producere mælk
12.Mest brugte gift
13.Det modsatte af økologi
15.Vores emne
17.Kornsort
18.Hus - s + and - a
19.Vokser på kolbe
21.Kornsort
Lodret
1.Bruges til at fjerne insekter
2.Bruges til at høste med
3.Kvægsygdom
4.Lov om maks CO2 udledning
7.Dyrker jorden
9.Optimerer landbrug med tre trin
10.Sygdom i rå æg
12.Der hvor ploven har kørt
14.8m rundt om et vandløb og 10m rundt om søer
16.Naturens gødning
18.Bok Bok
20.En gul plante

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog