Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sports

Artis

Par un ap sportu

1 2 3
4                       5    
       
       
6                      
  7              
     
8 9                        
       
10               11 12  
         
  13                    
         
14                    
       
  15    
16                  
       
17          
 

Horizontāli
4.Sporta veids kur ar slidām kājās cenšas ātrāk pabeigt disntaci
6.Sporta veids, kurā slēpotājs ar slēpju palīdzību pārvietojas pa sniegu
7.Sporta veids kur cenšas bumbu iesist vārtos ar kāju
9.Sporta veids, kurā apvienotas vairākas skriešanas, lēkšanas, soļošanas un mešanas disciplīnas
10.Sporta veids kur pārvietojas pa ūdeni un cenšas apdzīt pretiniekus
13.Sporta veids kur punktus gūst metot bumbu grozā
14.Komandu sporta veids, kas ir līdzīgs hokejam, un tiek spēlēts telpās ar plastikāta nūjām un bumbiņu
16.Sporta veids kur bumbu cenšas pārsist pāri tīklam trāpot pretinieka laukumā
17.Sporta veids, kurā notiek divcīņa starp diviem bokseriem
Vertikāli
1.Sporta veids kurā divi vai četri spēlētāji sit vieglu bumbiņu turp un atpakaļ uz galda virsmas
2.Sporta veids, kurā notiek spēle starp diviem spēlētājiem (vienspēles) vai divām divu spēlētāju komandām (dubultspēles)
3.Sporta veids kur cenšas apdzīt citus sportistus ar velosipēdu
5.Komandu sporta spēle, kurā sportistiem bumba ar rokām jāiemet pretinieka vārtos
8.Sporta veidrs kurā spēlētājiem ar atsevišķiem pārskrējieniem jāvirzās no bāzes uz bāzi
11.Viens no motosporta veidiem - sacensības ar motocikliem vai kvadricikliem pa bezceļiem vai speciāli ierīkotām apļveida trasēm.
12.Sporta veids kurā sportisti sacenšas zem vai uz ūdens
13.Sporta veids kurā sportisti uz ātrumu ar kamanām dodas lejā pa īpašām bobsleja trasēm.
15.Sporta veids, kurā spēlētāji vai komandas ar īpašām nūjām cenšas iesist bumbiņu bedrītē

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog