Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

"Cilvēki laivās"

Anastasija 9.b

1
2 3  
  4     5
  6   7            
           
8                     9
           
    10                          
        11
12             13 14            
         
         
  15                   16   17
  18            
       
19           20                  
       
21         22 23            
           
         
    24             25          
   
26      

Across
7.??? kalns simbolizē ļaunumu un iznīcību.
8.Kāda bija Helēnas tēva profesija?
10.Kuras valsts pilsēta ir Liverpūle?
12.Kā sauca ēbreju, kas nodarbojās ar dzintara uzpirkšanu>
14.Ratnīca ir viņa baznīca. Tur viņš pielūdz savu vienīgo dievu- laivu. Runa iet par ???
15.Kuru pilsētu sapņo apmeklēt Helēna?
18.Kā vēlas Jonatans nosaukt savu kuģi?
19.Kas jāēd, lai būtu veselīga kaulu sistēma?
20.Cik gadu bija Helēnai romāna sāumā?
21.Kam Stefans ir teicis :"Manā dzimtā pilngadību rēķina no divdesmit četri."
23.Kas ir "nekustīgi kā nobrauktas laivas"?
24.Kā sauca Jonatana tēvu?
25.Kāda melnkrantiešu prece ir ļoti pieprasīta?
26.Kas sarakstīja romānu "Cilvēki laivās?" (uzvārds)
Down
1.Kura Kārļa Frīdriha Vilhelma vārds bieži figurēja sarunās Sventes kalnā?
2.Par ko bija neapmierināti melnkrantieši? Par to, ka viņiem bija pārāk lieli ???
3.Kādu akmeņu kolekcija pieder Kuronim?
4.Kāda ir melnkrantiešu galvenā nodarbība?
5.??? jeb tievi koki (parasti egles zari", no kā pin žogu
6.Kā nākotne, romāna sākumā, bija nenoteikta?
9.Kam Stefans ir teicis :"Izvelc no akas un streb no spaiņa! Es tev nedrīkstu ne krūzes pasniegt.Tads ir liegums!"
11.Kas bija Romieša vienīgie draugi?
12.Kādu dzīvnieku atnesa Jonatans uz kalnu?
13.Kuras valodas vietā sk.Kuronis mācija kuršu valodu?
15.Kādu pārvietošanās ierīci veidoja Stefans Dardeģis? (N.dsk.)
16.Kas izveidoja gleznu "Medūzas plosts"?
17.Šķieperis jeb ???
20.Kas uzskata, ka "ja pāri namam ir senču gudrība, dzimtai nav jābaidās no trūkuma un nelaimēm"?
21.Kur bija dzimis Jonatans?
22."Jo mazāk kādam ??? pie dvēseles, jo vairāk viņš zināja par valsts pārvaldi."

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog